Apelsinas

menu

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės apelsinas.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, UAB „Mūsų vizija“ (toliau - Apelsinas) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Apelsinas socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Apelsinas rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Apelsinas renginiuose, kandidatai dalyvaujantys Apelsinas atrankose (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, įsigyja paslaugą, apsilanko Apelsinas socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Apelsinas tiesioginės rinkodaros parnešimus, aplikuoja dėl darbo vietos Apelsinas, apsilanko Apelsinas renginiuose.

Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš Apelsinas teikiamų paslaugų, aplikuoti dėl darbo vietos Apelsinas, atlikti aktyvius veiksmus Apelsinas socialinių tinklų paskyrose.

Apie Apelsinas

UAB „Mūsų vizija“, juridinio asmens kodas 302547925, buveinė adresu H. Manto g. 84, Klaipėda duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas rinkodara@apelsinas.lt; tel. Nr. 852357155. Už duomenų apsaugą atsako vadovas Tomas Kesminas.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Apelsinas apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Apelsinas renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Apelsinas nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Apelsinas susipažįsta Klientui susisiekus su Apelsinu socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Apelsino socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Kaip Apelsinas renka bei naudoja Klientų asmens duomenis

Apelsinui yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Apelsinas renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi Apelsino paslaugomis ar įsigyja Apelsino platinamų prekių;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Apelsino rinkodaros medžiagą;
 • su Apelsinu susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Apelsiną per Apelsino paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenis, kurie dalyvauja Apelsino renginiuose;
 • kandidatus į darbo vietą Apelsine.

Kaip naudosime Jūsų duomenis?

Per įvairius šaltinius pateikdami mums asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad Apelsinas naudotų surinktus duomenis vykdydamas savo įsipareigojimus Jums ir teikdas Jums paslaugas, kurių Jūs tikitės. Jūsų duomenys mums reikalingi šiais tikslais:

 • naudoti bendrus Jūsų duomenis statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių asmenų elgesį,
 • siekiant išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų negalėtume tinkamai keisti bei redaguoti savo Apelsinas Interneto svetainės ir socialinės žiniasklaidos tinklų turinio;
 • kaupti bendrus paieškos žodžių sąrašus iš įvairių paieškos programų. Ši informacija anoniminė ir yra naudojama Apelsino paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais;
 • atsakyti į Jūsų užklausas ir informuoti Jus apie naujas ar pasikeitusias paslaugas;
 • panaudoti asmens informaciją, jei asmuo, dalyvaudamas Apelsino organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, laimi ir reikia susisiekti su juo;
 • siųsti Jums rinkodaros pasiūlymus, tokius kaip naujienlaiškis ir katalogai;
 • naudoti asmenų asmeninę informaciją tam, kad galėtų su asmeniu susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Apelsino paslaugas ar Apelsino lankytojų taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją.
 • analizuoti Jūsų asmens duomenis siekiant teikti Jums aktualius rinkodaros pasiūlymus ir informaciją
 • turėdami asmens sutikimą (duotą Apelsino Internetinėje svetainėje ar kitu būdu), Apelsinas gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į Apelsino Klieto mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie savo ar trečiųjų asmenų paslaugas, kurios gali sudominti Jus.

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Apelsino siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Apelsino paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti pardavimų skatinimo akcijose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Apelsino sveikatingumo klubų naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Apelsinas tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeimyninę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami Jūsų nuožiūra).

Esant Jūsų sutikimui asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra perduodami Fitneso akademija, VšĮ.

Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Apelsinas tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu rinkodara@apelsinas.lt.

Jei Jums yra 16 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 16 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašysime Jūsų nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kuriems išsiūsime paklausimą dėl minėto sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi Apelsinas 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jūsų el. pašto adresas bei telefonas yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklams „Facebook“ ir „LinkedIn“, kad Jums būtų rodoma Apelsinas reklama.

Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Apelsinas. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite elektroninio pašto adresą, pavardę, telefono numerį, vardą, lankomą Apelsino sveikatingumo klubą, žinutę ar komentaro tekstą.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis bus įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Neužmirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Interneto svetainių lankytojai

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto Svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Apelsinas pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: rinkodara@apelsinas.lt

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes galime naudoti šias slapukų rūšis:

 • Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Apelsinui užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia Apelsinui atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Apelsinui pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
 • Funkciniai slapukai.  Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Apelsinas galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Norime Jus informuoti, jog šioje politikoje aptartais tikslais mes naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/ paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis) Naudojami duomenys
__cfduid "__cfduid" slapuką nustato CloudFlare paslauga, siekiant nustatyti patikimą žiniatinklio srautą. Tai neatitinka jokio vartotojo vardo žiniatinklio programoje. Taip pat slapukas nesaugo jokios asmens tapatybės nustatymo informacijos Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 1 metai funkcinis
facebook.com / act laiko žymenims ir vartotojo veiksmų skaičiavimui Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje iki sesijos pabaigos funkcinis
facebook.com / c_user patikrinti ar vartotojas prisijungęs Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 30 dienų funkcinis
facebook.com / datr sekti vartotojo elgseną Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai analitinis
facebook.com / fr naudoti reklamai Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai analitinis
facebook.com /
presence slapukas „Facebook“ tinklui, leidžiantis naudotis „Facebook“ pokalbių funkcija Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje iki sesijos pabaigos funkcinis
facebook.com / sb slapukas „Facebook“ tinklui, leidžiantis rodyti reklamą Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 2 metai analitinis
facebook.com / xs analitinis tinklo „Facebook“ slapukas, kuris identifikuoja naudotoją, programėlę ar interneto svetainę Klientui apsilankius Internetinėje svetainėje 60 dienų analitinis
XSRF-TOKEN nuo įsilaužimų Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 2 val būtinas
_ga analitinis, kuris seka vartotojo veiksmus svetainėje Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 2 metus analitinis
_gid analitinis, identifikuoja naudotoją Klientui apsilankius internetinėje svetainėje 24 val analitinis
club tikrina vartotojo pasirinkimus svetainėje Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje 7 dienas funkcinis/ būtinas
cookieconsent tikrina vartotojo sutikimą naudoti cookies Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje 1 metai funkcinis/ analitinis
laravel_session tikrina vartotojo pasirinkimus svetainėje Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje 2 val analitinis/ funkcinis/ būtinas

Trečiųjų šalių paslaugos

Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Dalyvavimas Apelsinas renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Apelsino  renginius. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Apelsino socialinės žiniasklaidos paskyrose, Internetiniame puslapyje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Apelsinas neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos dvejus metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

Jeigu nesutinkate, kad Apelsinas renginio metu darytų Jūsų nuotraukas ir vėliau jas naudotų Apelsino socialinės žiniasklaidos paskyrose, prašome Jūsų apie tai renginio metu informuoti Apelsino pasitelktus fotografus.

Atvaizdo naudojimas

Jūsų identifikavimui Apelsino klube tikslu, Jums įsigijus abonimentą, mes Jus nufotografuosime ir automatiniu būdu tvarkysime Jūsų foto nuotrauką. Jūsų nuotrauka bus naudojama Jūsų identifikavimo tikslu visą Jūsų Apelsine įsigyto abonimento galiojimo laiką.

Informuojame Jus, kad galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens identifikavimo būdu. Tokiu atveju, Jums siekiant pasinaudoti Apelsino paslaugomis mes prieš kiekvieną Jūsų vizitą mes paprašysime Jūsų pateikti Jūsų asmens dokumentą.

Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Dalyvavimas Apelsino sveikatinimo programose

Siekdami pateikti Jums asmenines konsultacijos sveikatingumo klausimais, o taip pat parengti Jums asmeninius (individualius) treniruočių pasiūlymus (programas), Jūsų sutikimu, mes rinksime ir tvarkysime kai kuriuos Jūsų asmens duomenis, susijusius su kaikuriais sveikatos būklės aspektais, Jūsų kūno analizės rezultatais, amžiumi, fiziniais rodikliais ir t.t.

Jei Apelsino treneriui nepateiksite jo prašomų Jūsų fizinę būklę apibūdinančių duomenų, mūsų treneriai negalės Jums pateikti asmeninės konsultacijos Jūsų sveikatinimo klausimais, o jo sudaryta treniruočių programa gali būti tik bendro (neindividualizuoto) pobūdžio.

Jūsų asmens duomenis, užfiksuotus Jūsų fizinio įvertinimo testų protokoluose, saugosime ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, fiksuotus Apelsino fizinio įvertinimo testų protokoluose, pasibaigus aukščiau nurodytam 14 dienų terminui, užpildytus fizinio įvertinimo testų protokolus su Jūsų asmens duomenis įsipareigojame nedelsdami sunaikinti.

Užtikriname, kad aukščiau aptarta informacija apie Jus bus naudojama išimtinai sveikatinimo programų sudarymo tikslais ir nebus perduota jokiems tretiesiems asmenims be Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo.

Vaizdo stebėjimas

Informuojame, kad Apelsino Klientų ir Apelsino turto apsaugos, Klientų saugumo užtikrinimo, vagysčių ar sukčiavimų prevencijos tikslais, Apelsine yra vydomas vaizdo stebėjimas.

Informuojame, kad Apelsine šiuo tikslu yra filmuojama administratorės darbo vieta (registratūra), įėjimas į Apelsino sporto klubą, treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salės, funkcinės zonos, koridoriai.

Siekiant nepažeisti Jūsų privatumo, informuojame Jus, kad išvardintos vietos yra filmuojamos nuolat, nepriklausomai nuo Apelsino darbo valandų.

Informaciniais ženklais Jums priminsime apie Apelsine vykdomą stebėjimą vaizdo kameromis.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. laišku rinkodara@apelsinas.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: rinkodara@apelsinas.lt.

Pagrindinės teisės

 • Teisė atšaukti sutikimą. Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai mus informavę el. pašto adresu: rinkodara@apelsinas.lt.
 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: rinkodara@apelsinas.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. Atsakymą pateiksime per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.
 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:

 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;

Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu rinkodara@apelsinas.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018-06-12.