Apie mus

Sporto klubo taisyklės

SPORTO KLUBO "APELSINAS"

TAISYKLĖS

 1. UAB „Mūsų vizija",  adresas H. Manto g. 84, VšĮ „Fitneso akademija", adresas Vingio g. 8, ( toliau - Sporto klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau - Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu. Už nepilnamečius pasirašo jų tėvai ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis,  nepilnametis Lankytojas yra susipažinęs su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
 2. Lankytojai, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau - Abonementas).  Įsigijus vienkartinę Sporto klubo paslaugą, Lankytojas registratūroje privalo palikti savo dokumentą, kuris saugomasi registratūroje ir bus grąžintas Lankytojui išeinant. Prieš Įsigydamas Abonementą, Lankytojas pateikia asmens dokumentą. Sporto klubas klientų asmens duomenis tvarko sporto klubo paslaugų teikimo tikslu:
  1.1 Klientų apskaitos programos pildymui: vardas, pavarde, telefonas arba elektroninio pašto adresas.
  1.2 Sporto klubo taisyklių pasirašymui: vardas, pavardė, parašas ir žodis sutinku arba nesutinku rinkodaros tikslais.
  1.3 PVM sąskaitos faktūros išrašymui: vardas, pavardė, asmens, kodas, gyv. vietos adresas.
  Nuotrauka tvarkoma kliento identifikavimo tikslu, klientas turi teisę rinktis, ar nuotrauką, ar kiekvieno apsilankymo metu pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka tuo metu dirbančiai registratūros darbuotojai. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau - Lankytojas),  privalo atidžiai susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu. Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys suvedami į klientų apskaitos programą ir jam suteikiama Abonemento daugkartinio naudojimo vardinė kortelė (toliau - Kortelė). Ją būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į Sporto klubą. Nepateikus Kortelės Lankytojai į Sporto klubą neįleidžiami. Pametus kortelę - mokestis už dublikatą 1,5 Eur.
 3. Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas, prieš tai informavus sporto klubą,  sekančia tvarka:
  - 1 ir 2 mėnesių  Abonementai nestabdomi jokiu atveju;
  - 3 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip  7 dienoms;
  - 6 mėnesių Abonementas gali būti  stabdomas 2 kartus  ne daugiau kaip 14 dienų;
  - 12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 30 dienų;
 4. Pinigai už nepanaudotą Abonementą negrąžinami.
 5. Lankytojai, įsigiję vienkartinį arba Neribotą Abonementą, įleidžiami į Sporto klubą nuo 6.30 val. iki 22.00 val. darbo dienomis ir savaitgaliais bei švenčių dienomis klubo darbo metu;  įsigijus Ryto Abonementą,  Lankytojai įleidžiami nuo 6.30 val. iki 12 val. darbo dienomis  ir savaitgaliais bei švenčių dienomis klubo darbo metu,  įsigijus Dienos Abonementą  Lankytojai įleidžiami nuo 6.30 val. iki 16 val. darbo dienomis, ir savaitgaliais bei švenčių dienomis klubo darbo metu. Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, atsižvelgdama į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu apie tai informavusi Lankytojus.
 6. Apsilankymo trukmė sporto klube 3 val.  Už 15 min. vėlavimą taikomas 1,5 Eur mokestis. Su bet kuriuo abonementu galimas tik 1 (vienas) apsilankymas  per dieną.
 7. Sporto klube neteikiamos jokios gydymo paslaugos, čia mokama sveikos gyvensenos ir teisingos mitybos principų. Prieš pradedant lankytis Sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
 8. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių  daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai  Sporto klube saugomi  30 dienų.
 9. Lankytojai privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, taip pat  išnuomotą Sporto klubo rankšluostį, kuriuos nesugadintus privalo grąžinti prieš išeidamas iš Sporto klubo. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą –  6 Eur; prarastą/sugadintą rankšluostį – 12 Eur. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Lankytojo abonementas tampa negaliojantis.
 10. Vaikai iki 14 metų į sporto klubą neįleidžiami; vaikai iki 16 metų, įsigyję lankytojo abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą,  į sporto klubą įleidžiami tik su tėvais ar globėjais, įsigyjusiais lankytojo abonementą arba vienkartinio apsilankymo paslaugą, paaugliai iki 18 metų, įsigyję lankytojo abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, įleidžiami  tik su tėvų ar už jį atsakingų suaugusių asmenų parašu.
 11. Kitų sporto klubų treneriams ar instruktoriams lankytis  Sporto klube draudžiama.
 12. Lankytojai aerobikos sale gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų  tvarkaraštį.  Pavėlavus jau į prasidėjusią treniruotę,  treneriai turi teisę neįleisti Lankytojo į vykstantį užsiėmimą.
 13. Lankytojai sporto klubo patalpose privalo:
  - dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;
  - susipažinti su  esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais bei naudoti sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį.  Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;
  - prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;
  - atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą;
  - netrukdyti kitiems sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis sporto klubo paslaugomis;
  - nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.
 14. Lankytojams  sporto klubo patalpose draudžiama:
  - būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų;
  - fotografuoti ar filmuoti be sporto klubo administracijos raštiško leidimo;
  - įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.
 15. Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių  9, 10, 11, 12,13,14  punktų, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir pažeidusio taisykles Lankytojo neįleisti į Sporto klubą.
 16. Sporto klubo administratorė turi teisę neparduoti abonemento  ar neįleisti lankytojo nenurodžius jokių priežasčių.
 17. Nuo to momento, kai  Lankytojas užpildo  Sporto klubo nario „anketą – kortelę“ ir  patvirtina tai savo parašu, reiškia, kad Lankytojas su šiomis taisyklėmis susipažino, jose išdėstytiems teiginiams neprieštarauja  – sutinka jų laikytis.